Bedrijvenmarkt

 

In gesprek gaan met jouw potentiële werkgever doe je op de Bedrijvenmarkt. Hieronder tref je de bedrijven die met jou in gesprek willen.

Alliander werkt aan de grootste uitdaging van onze eeuw: de energietransitie. Windmolens, zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen: allemaal hebben ze invloed op ons elektriciteits- en gasnet. Het is aan ons om het energienet klaar te maken voor deze nieuwe wereld. En heel Nederland kijkt met ons mee.

Alliander ontwikkelt en beheert het energienet. Dagelijks houden wij ons bezig met het onderhouden en aanleggen van het energienet én het toekomstbestendig maken ervan. Via ons net ontvangen ruim 3 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. Dit alles doen wij met ruim 7.000 collega’s werkzaam in IT, techniek en management functies. Bekijk website

Geonius is een interdisciplinaire dienstverlener op het gebied van ingenieursdiensten en veldonderzoek in de GWW- en bouwsector. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring op het gebied van wegen, geotechniek, milieu, geodesie, water, ruimtelijke ontwikkeling, landschap, archeologie en ecologie. Door onze unieke combinatie van vakkennis, klant- en servicegerichtheid en open karakter onderscheiden wij ons in de markt als professionele en menselijke organisatie. Het opbouwen en onderhouden van langdurige, duurzame relaties met klanten, medewerkers en overige belanghebbenden zorgt voor een solide basis van ons werk. Plezier in het werk, persoonlijke ontwikkeling en laagdrempeligheid onderstrepen de sociale bedrijfscultuur en de flexibiliteit van onze organisatie. Bekijk website

Wij leven met z’n allen in een prachtig en goed georganiseerd land en dat willen wij graag zo houden. Beter nog, wij willen onze leefomgeving mooier, gezonder en bereikbaarder maken dan die al is. Voor onszelf, maar zeker ook voor de generaties na ons. Bekijk website

Waar je ook werkt, wat je ook doet, als Arcadiaan draag jij bij aan onze missie ‘Improving quality of life’. Dat is wat ons verbindt en inspireert. We geven de toekomst vorm vanuit verschillende perspectieven en bouwen aan duurzame relaties. Samen willen we onze wereld verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan onze Arcadis cultuur: People First, Integriteit, Klantsucces, Samenwerking en Duurzaamheid. Kenmerkend voor onze cultuur zijn inclusiviteit, diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze onderwerpen voeren we verschillende activiteiten uit. Bekijk website


Deskundig, praktisch, nuchter, nieuwsgierig en wendbaar. Dat is de kracht waarmee wij als onafhankelijk adviesbureau oplossingen bieden voor complexe vraagstukken in het domein van natuur en leefomgeving. We noemen onszelf dan ook wel Doorgronders: vastberaden specialisten die de beste antwoorden naar boven halen op het gebied van Bodem & Water, Terrestrische Ecologie, Aquatische Ecologie en Geofysisch Onderzoek. Onze adviezen leveren wij met circa 130 collega’s voornamelijk aan overheden, bedrijfsleven, terreinbeheerders, waterschappen, woningcorporaties, beheerders van infrastructuur, etc. Gebaseerd op gegevens die wij het liefst zelf buiten verzamelen. Gewoon met de voeten in de klei. Bekijk website

Wij zijn op een duurzame missie. Richting 100% positieve impact via onze projecten. Zo  bouwen we aan een meer inclusieve en duurzame economie. Want wij geloven dat bedrijven positieve impact kunnen maken. Door winst en groei te combineren met een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Alleen: dat gaat niet vanzelf. Bedrijven moeten fundamenteel veranderen. Dat noemen wij Systemic Change. ​

Wij helpen bedrijven onbekende paden te bewandelen en doorbraken te realiseren. Samen zijn we op een spannende expeditie. En daarvoor is een divers team nodig. Want: een uitzonderlijke prestatie leveren doe je met verschillende krachten. Wat we gemeen hebben? We zijn allemaal verderkijkers. ​En jij, hoe ver kijk jij? ​​LET’S CHANGE THE SYSTEM. ​Bekijk website


DCMR is de milieudienst met een grote uitdaging in Nederland. We bewaken én verbeteren de milieukwaliteit in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied van Nederland: het Rijnmondgebied. Namens de provincie Zeeland zetten we ons bovendien in voor de Zeeuwse BRZO-bedrijven. Werken bij DCMR betekent samen met collega’s veel verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en schone leefomgeving. Bekijk website

Deerns is als on­af­han­ke­lijk in­ge­ni­eurs­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in tech­nisch ad­vies en en­gi­nee­ring. Gericht op in­stal­la­tie­tech­niek, bouw­fy­si­ca en ener­gie­voor­zie­ning. In de markten waarin we actief zijn, met name clean technology, datacenters, gezondheidszorg, luchthavens en vastgoed, weten we wat er speelt én wat er nodig is om tot een succesvolle oplossing te komen. We zijn in staat snel tot een passend advies en ontwerp te komen, kunnen bouwbegeleiding van installaties verzorgen en leveren nazorg. Het is onze missie om samen te werken aan een positieve bijdrage aan de gebouwde omgeving, altijd rekening houdend met de wensen van gebruikers en de toekomstbestendigheid van gebouwen. Zo laten we gebouwen werken voor mensen. Bekijk website

 

Adviesbureau DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken onze adviseurs & engineers slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. Elke dag zijn we in de weer met strategische vragen. We koppelen hele woonwijken los van het gasnet, we ontwerpen energiezuinige en comfortabele kantoren waarin mensen productiever zijn en we verminderen CO2-uitstoot. Onze professionals verduurzamen Nederland. We praten niet, we dóén. Wij maken duurzaamheid werkend! Bekijk website

Ecorys is a leading international research and consultancy company, addressing society’s key challenges. With world-class research-based consultancy, we help public and private clients make and implement informed decisions leading to a positive impact on society. We support our clients with sound analysis, inspiring ideas and practical solutions for complex market, policy, and management issues. Our 500 strong staff are justifiably proud of our innovative and thought-provoking contributions to policy and programme delivery. By joining us you will be part of a multidisciplinary team including social researchers, economists, and evaluators, working collaboratively in an international group with offices worldwide. Bekijk website

BlueTerra Energy Experts is een specialistisch adviesbureau voor de industrie en grootzakelijke markt. Wij adviseren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. BlueTerra staat voor slimme, innovatieve, betrouwbare en creatieve oplossingen die we bereiken vanuit integrale benadering. Onze dienstverlening bestrijkt de hele keten: van masterplan en conceptuele studie tot en met de uitvoeringsbegeleiding en monitoring. Bekijk website

Wij zijn Aveco de Bondt. Een onafhankelijk bureau dat ontwerpt, onderzoekt en adviseert. We bedenken en realiseren toekomstbestendige oplossingen voor landelijke opgaven en specifieke omgevings- of organisatievraagstukken. Ons doel? Een positieve impact creëren op ieders leefomgeving. Haak aan! Bekijk website

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK): een innovatief waterschap, ambitieus met grote uitdagingen in beheer en ontwikkeling. Ten dienste aan de samenleving. Kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. In 2025 zijn we CO2 neutraal! Elke dag werken 800 medewerkers aan de bescherming van het land en aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij een (dreigende) crisis pakt de crisisorganisatie de regie. Iedere HHNK-er kan daarin een taak krijgen. We werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben zoals PWN, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, gemeenten, LTO, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers en natuurbeschermers. HHNK houdt rekening met ieders belang en het algemeen belang staat voorop. Bekijk website

Een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen? Wij geloven dat het kan. Als ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu helpen wij onze opdrachtgevers om nog duurzamere woon- en werkomgevingen te realiseren. Via ons advieswerk dragen we bij aan een energiezuinigere, milieu- en materiaalbewustere samenleving. Dat doen we op de vakgebieden bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid, energie, gebiedsontwikkeling, geluid en trillingen, milieu, rentmeesterij en ruimtelijke ordening. Bekijk website

Het brede werkveld van de klimaat en energietransitie is op zoek naar jonge talenten. Het Nationaal Energietraineeship stoomt recent afgestudeerde hbo’ers en wo’ers klaar voor een carrière in een sector die volop in beweging is. Het Nationaal Energietraineeship biedt een aansprekend programma van twee jaar waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De trainees werken in die periode vier dagen per week bij één van de deelnemende organisaties. De vijfde dag is de traineedag die bestaat uit trainingen, coaching, samenwerken aan projecten, excursies en gastcolleges. Alle trainees vormen met elkaar een groot netwerk, een hechte groep van jonge talenten die integraal samenwerkt aan de energietransitie. Bekijk website

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer en houdt Nederland in beweging. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3. We brengen onze reizigers naar de juiste bestemming en voorzien ze van alle gemak en service. Dit doen we door ze duurzaam, veilig en in een schone trein naar hun bestemming te brengen. Maar ook door de mogelijkheid te bieden hun fiets te parkeren, een OV-fiets te huren en interessante winkelmogelijkheden te bieden op het station. Om dit te realiseren zijn we altijd op zoek naar talent, overal in de organisatie. De reis van morgen begint bij jou. Bekijk website

Hoe geven we strategie en beleid vorm rondom het stimuleren van duurzaam gedrag bij inwoners? Hoe werken we samen aan een gebiedsgerichte aanpak in de energietransitie? Wat moeten we doen om organisaties duurzamer te laten werken? Wij gaan deze uitdaging niet uit de weg, maar gaan ermee aan de slag! Wij zijn OchtendMensen, onderdeel van TwynstraGudde. Wij zetten resultaten neer binnen de grote maatschappelijke thema’s van nu en van de toekomst. Als jonge professionals werken we in rollen als projectleider, project- of programmasecretaris en omgevingsmanager. Wij maken gebruik van de kennis en kunde van TwynstraGudde en van ons opleidingstraject in adviseren, projectmanagement en persoonlijk leiderschap. Zo ontwikkelen we onszelf én onze omgeving. Bekijk website

Pondera is een groeiend internationaal adviesbureau en ontwikkelaar op het gebied van duurzame energie, klimaat en milieu. Ons werk beslaat alle fases van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, van begin tot eind en van abstract, tot concreet en gedetailleerd. Denk daarbij aan windenergie-, zonne-energie en waterstofprojecten op land en op zee. In Nederland is Pondera op dit gebied toonaangevend en ook internationaal zijn de ambities groot. Zo zijn we actief in verschillende Europese landen en delen van Noord- en Zuidoost-Azië. Pondera is een jonge onderneming met circa zeventig medewerkers wereldwijd, waaronder een vijftigtal medewerkers in Nederland. Bekijk website

Met elke dag 1.2 miljoen reizigers en 110.000 ton goederen over het spoor is een solide railinfrastructuur noodzakelijk. Daar zorgen wij voor. En ook voor mooie stations, een juiste verdeling op het spoor en al het treinverkeer in goede banen. Op tijd, maar vooral veilig over een van de drukste spoorwegnet werken ter wereld. Een gigantische 24-uurs operatie met veel verantwoordelijkheden. Dit doen we samen, voor heel Nederland. Bekijk website

‘Om onze klanten te helpen bij de uitdagingen van deze tijd, zijn we bij PwC voortdurend op zoek naar nieuwe en duurzame oplossingen. Daarbij zijn het onze mensen die het verschil maken. Door een verscheidenheid aan mensen in onverwachte combinaties samen te brengen en hun kwaliteit, kennis en creativiteit te combineren met de nieuwste technologie, zijn we in staat nieuwe oplossingen voor een nieuwe morgen te creëren.’ Ad van Gils, voorzitter raad van bestuur PwC Nederland. Bekijk website

Met ruim 2300 experts vanuit allerlei disciplines zorgt het Rijksvastgoedbedrijf er met ons vastgoed voor dat 120.000 rijksmedewerkers hun werk kunnen doen voor de maatschappij, maar ook dat Defensie op oefenterreinen kan werken aan de veiligheid van ons land. In al onze projecten kijken we naar het grotere plaatje. Kan het nog duurzamer? Draagt het voldoende bij aan de klimaatdoelstellingen Is er aandacht voor de menselijke kant? We denken verder dan de vraag. Dat geeft ons een bijzondere positie; we kunnen focussen op het beter maken van Nederland. Ben je benieuwd hoe we dat doen? Bekijk website

SGS Search inspecteert, analyseert en adviseert de bebouwde omgeving. Binnen onze afdeling Real Estate andt Environment werken wij met ongeveer 55 specialisten aan projecten op gebied van duurzaamheid, energie, milieu, bouwtechnische inspecties, installatieadvies en brandveiligheid. Werk dat ertoe doet – je vindt het bij ons! Samen met alle collega’s willen we de beste zijn in ons werk. Wil jij dat ook? Dan maken we graag kennis met je. Bekijk website

Elke dag 24/7 energie transporteren en ondertussen werken aan de energietransitie. Er zijn kleinere uitdagingen. Maar samen pakken we ’m op. Woonwijken, industrieën, ziekenhuizen, de enorme Rotterdamse haven. We werken elke dag knetterhard aan een netwerk waar iedereen op kan vertrouwen. En ondertussen werken we hard aan de energiewereld van de nieuwe energiegeneratie. Genoeg te doen dus. Doe je mee? Bekijk website

De energietransitie moet én kan sneller met lef! Talent voor Transitie trekt Young Professionals aan die affiniteit hebben met duurzame energie, graag impact willen maken, op zoek zijn naar hulp in hun zoektocht naar een vaste baan en zich graag willen ontwikkelen tot de Energieprofessional van morgen. In ons tweejarig traineeship draait het om kennisdelen, coalitievorming, experimenteren en ontdekken. Daarnaast ga je aan de slag bij verschillende opdrachtgevers in de energiesector. In een actieve learning community met onze transitieversnellers en hun opdrachtgevers, draag jij ook bij aan de energietransitie. Met elkaar kunnen wij zaken in beweging brengen en met elkaar kunnen wij versnellen. Daarom is kennisdelen, elkaar stimuleren, inspireren en aanjagen zo belangrijk. Bekijk website

TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Met onze toegewijde professionals geven we vorm aan een vitale leefomgeving, door impactvolle oplossingen te bieden en sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen. Het is onze ambitie om duurzaamheid tastbaar en haalbaar te maken. Dit doen we al meer dan 90 jaar; in onze projecten, door het continu verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering en door actief bij te dragen via sponsoring. Bekijk website

Wil jij met ons op reis naar een fossielvrije toekomst? Met een stage of een afstudeerstage bij Vattenfall zet je daarvoor een belangrijke eerste stap. Bij Vattenfall weten we dat jong talent onmisbaar is voor onze toekomstige energievoorziening. Ook hebben we verschillende trainee- en talentenprogramma’s voor pas afgestudeerden. De programma’s staan open voor iedereen met een academische opleiding en maximaal drie jaar werkervaring. Het geeft je een unieke kans om bij te dragen aan ons doel: klimaatslimmer leven en de transitie maken naar fossielvrije energie binnen één generatie. Bekijk website

Wij, de WarmteTransitieMakers, zijn gedreven mensen die de warmtetransitie willen versnellen. Samen met bewoners en betrokken organisaties werken we aan een oplossing die echt past bij de buurt of gemeente. De WarmteTransitieMakers is ontstaan in 2018 uit een groep professionals vanuit verschillende relevante sectoren voor de warmtetransitie: consultancy, energie- en warmtesector, de bouwsector, overheden en woningcorporaties. Met een sterk, multidisciplinair team helpen wij gemeenten, inwonersinitiatieven, woningcorporaties, netbeheerders en energiebedrijven Nederlandse buurten en gebouwen aardgasvrij te maken. Bekijk website

Natuurlijk vind jij duurzaamheid heel belangrijk! Dan is water jouw product. Schoon en voldoende, zowel in de natuur als om te drinken. Dat is waar jij samen met 1800 collega’s aan mag werken in Amsterdam. Wij bieden uitdagende innovatieve projecten. Bekijk website

kWh People is gespecialiseerd in recruitment, talentscouting, executive search en interim opdrachten voor functies op HBO en WO niveau binnen de energiesector. kWh People heeft een landelijk netwerk van energie organisaties en professionals. Wij werken samen met energieleveranciers, netbeheerders, grootverbruikers en organisaties actief in de duurzame energie. Bekijk website

Werken aan projecten die ertoe doen. Waarbij je vanaf dag één verantwoordelijkheid draagt, zelf keuzes maakt en beslissingen neemt. Altijd in het belang van de klant en de toekomst van de bank. Dat is werken bij ABN AMRO. ABN AMRO maakt ingrijpende veranderingen door. In elk opzicht zijn we de toekomst van bankieren aan het vormgeven. We verwachten dat je in onze dynamische en uitdagende omgeving de verantwoordelijkheid pakt om volgende stappen te zetten in de duurzame richting die de bank op wil. We hebben niets aan afwachten en ja-knikken en onze klanten evenmin. Wel aan beslissingen die het verschil betekenen tussen goed en beter. Bekijk website

Wie in Nederland om zich heen kijkt, ziet overal infrastructuur en water: het werk van het Ministerie van IenW. Wil jij meewerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland? Klimaatbestendig, economisch sterk en circulair. Een land dat mens en milieu beschermt. Een land dat mensen met elkaar, en met de wereld verbindt. Met hart, hoofd en handen werken onze collega’s hier aan, voor onszelf en voor de generaties na ons. Wil jij hier meer over weten? Dan gaan we graag met jou in gesprek. Bekijk website