Wij noemen ons de Ervaringsversnellers omdat dat precies is wat wij doen. Je hebt een mooie opleiding achter de rug. Maar dat betekent nog niet dat je precies weet hoe het in de praktijk werkt. Tijdens onze traineeships krijg jij de kans om enorm veel te leren over jezelf en over het werkveld van de fysieke leefomgeving. Daarnaast werk je voor zeer relevante opdrachtgevers binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Dit zijn dezelfde opdrachtgevers waar jij op een later moment op je carrièrepad gedetacheerd kunt worden.

Alliander is een netwerkbedrijf met ruim 100 jaar ervaring. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheren en aanleggen van kabels en leidingen, die stroom en gas leveren aan miljoenen Nederlandse woningen en bedrijven. We spelen een grote rol bij de omschakeling naar duurzame energievormen, de energietransitie.

Netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven (Liander, Qirion, Firan, Alliander Telecom en Entrnce). Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Wij werken aan oplossingen waarmee we de maatschappelijke kosten van onze energievoorziening beperken en waarmee iedereen onder gelijke condities toegang houdt tot betrouwbare, bereikbare en duurzame energie.

Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen.

APPM is een advies- en projectmanagementbureau in de fysieke leefomgeving. Met 100 collega’s werken we aan infrastructurele projecten, gebiedsontwikkelingen, duurzame mobiliteit, de energietransitie en klimaatadaptatie. We werken aan projecten van strategie en beleidsontwikkeling tot in alle fases van tender tot uitvoering.
Projecten variëren van ramingen voor nationale uitrol van laadinfrastructuur tot het realiseren van zon op parkeerplaatsen in gemeenten, het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet, tot wijkuitvoeringsplannen voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken.
APPM is een hechte netwerkorganisatie die expertise uit de verschillende werkvelden weet te verbinden. APPM’ers zijn vindingrijk, sociaal verbindend, communicatief en analytisch. Elke dag maken we Nederland een beetje mooier.


Arcadis is een toonaangevende internationale organisatie die ontwerp-, engineering- en adviesdiensten levert voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving. Met meer dan 36.000 mensen in ruim 70 landen zetten we ons in om de leefomgeving over de hele wereld te verbeteren.


From its academic roots, Aurora Energy Research has grown to become the largest dedicated power market analytics company in Europe, providing data-driven intelligence for strategic decisions in the global energy transformation. We are a diverse team of around 350 experts with vast energy, financial and consulting backgrounds, covering power, hydrogen, carbon and fossil commodities. We are active in Europe, Australia and the US, working with world-leading organisations to provide comprehensive market intelligence, bespoke analytic and advisory services, and cutting-edge software.

BAM – building a sustainable tomorrow
De kunst van het bouwen gaat niet alleen over het ontwerp en de constructie. Het is de erkenning voor wie we bouwen. De levens waar we impact op hebben, de gemeenschappen die worden gevormd.
Iets om te herinneren. Iets dat blijft. Over generaties heen. Omdat we weten voor wie we het vormgeven. En hoe het hun leven vormt. Hoe ze op ons vertrouwen. Op ons onderzoek, onze ervaring en onze innovaties.
Samen zetten we de toon, en kijken we verder dan vandaag. Door niet alleen op onze aarde te bouwen, maar haar ook te behouden. Door haar natuur en haar mensen te koesteren. Op zo’n manier dat we kunnen zeggen: ‘We hebben de juiste stappen gezet voor nu en de toekomst.’

Wij zijn op een duurzame missie. Richting 100% positieve impact via onze projecten. Want wij geloven dat bedrijven impact kunnen maken. Door winst en groei te combineren met een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Alleen: dat gaat niet vanzelf. Bedrijven moeten daarvoor fundamenteel veranderen. Dat noemen wij Systemic Change. ​

Wij helpen bedrijven onbekende paden te bewandelen en doorbraken te realiseren. Samen zijn we op een spannende expeditie. Ook met ons eigen bedrijf. In 2021 bereikten we zelf een belangrijke mijlpaal: we zijn BCorp geworden. Daarmee voldoen we aan de hoogste standaarden op duurzaam, sociaal en transparant vlak. Net als Patagonia, Ace&Tate, Coursera, Ben&Jerry’s en 4.000+ andere BCorps. Zo bouwen we samen aan een meer inclusieve en duurzame economie.

Wij van Breinstein hebben verschillende programma’s ontwikkelt om de overgang tussen onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen; door middel van traineeships waarbinnen jong hoog opgeleiden talenten een verdieping krijgen in een specifiek vakgebied zoals Duurzaamheid & Innovatie. Je volgt twee dagen per maand een opleiding op post-master niveau waarin zowel theorie als praktijkkennis gedeeld wordt door o.a. hoogleraren en professionals. Daarnaast ga je voor je PRINCE2 Fundamentals certificering bij ICM. Je doet waardevolle praktijkervaring op bij non-profit of profit organisaties die onderwerpen zoals sustainability, de energietransitie en circulaire economie hoog in het vaandel hebben staan. Hoe tof is dat?!

Dit wordt onder meer gedaan door strategisch beleidsadvies en economische analyses op het gebied van hernieuwbare energie, duurzaamheid en klimaat. Ook als bedrijf ligt de focus op maatschappelijk verantwoord en duurzaam gedrag: Ecorys voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat (de internationale standaard voor milieumanagementsystemen). Verder gebruikt Ecorys enkel groene energie en compenseert alle werk-gerelateerde vluchten, waarmee tweederde van de totale uitstoot van Ecorys gecompenseerd wordt.

Proef de dynamiek bij HEINEKEN. HEINEKEN is één van ’s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 190 landen over de hele wereld. We zijn een trotse, onafhankelijke, internationale brouwer die consumenten overal ter wereld wil verrassen en inspireren. We hechten waarde aan passie voor kwaliteit, plezier in het leven, respect voor mensen en onze planeet.

Door middel van ons “Brewing a Better World” Programma creëren wij een reële en duurzame waarde voor al onze belanghebbenden: voor onze mensen en gemeenschappen waarin we actief zijn, voor het milieu en zorgen we voor een positieve impact van de rol van bier in de samenleving. We willen onze positie als ’s werelds meest internationale bierbrouwer gebruiken om bij te dragen aan positieve veranderingen en het creëren van een leefbaardere wereld.

Bij Infram werken we aan een duurzaam en toekomstgericht Nederland. Mobiliteit, ruimte, water en energie; dat is de wereld waarin we actief zijn en het verschil maken door innovatiekracht, kennis, ondernemerschap en brede samenwerking met overheden en bedrijfsleven. Wij praten niet alleen over de toekomst, wij zien “de kracht van doen”. Zo verkennen wij onder andere de mogelijkheden om een toekomstbestendig watersysteem te realiseren en helpen wij de gemeente Rotterdam om diverse energietransities in de stad vorm te geven en de bewoners daarbij te betrekken.

International, innovative sustainable and.. orange! That is right, we are talking about ING. The leading Dutch bank for digital banking. We help our customers (al 39 million of them!) to stay one step ahead, in both their private and professional lives. The same goes for our own people, of course. Their wellbeing is our top priority. We make sure everyone can feel good about themselves and maintain a good work-life balance.

 

Om onze wereld duurzamer te maken, hebben we teeltmethoden nodig die veilig en tegelijk gezond zijn. Wij geloven dat de natuur zelf oplossingen biedt voor deze landbouwkundige uitdagingen. Daarom werken we samen met de natuur. Zo helpen we onze aarde weer in balans te komen. Om dit te bereiken, zetten we natuurlijke vijanden in voor de bestrijding van plagen, hommels voor natuurlijke bestuiving en gebruiken we microbials en biostimulanten voor de ondersteuning, bescherming en versterking van gewassen. Daarmee verbeteren we de gezondheid van planten zowel boven als onder de grond.

Wij zijn KWA, een mooi bedrijf van 70 enthousiaste professionals die elke dag bezig zijn met het oplossen van vragen van onze klanten. Sterker nog: wij brengen de klant bij de oplossing. KWA brengt helderheid in het woud van regelgeving op het vlak van milieu, veiligheid en energie. Wij helpen onze klanten met onze expertise: in compliance komen en blijven, realiseren van technische projecten, CO2-reductiestrategie en het veiliger maken van de werkomgeving.
We werken voor de grote bedrijven in Nederland. In sectoren zoals chemie, levensmiddelen en farma. Met bekende namen, maar mogelijk ook bedrijven waar je niet eerder van hebt gehoord.

kWh People is gespecialiseerd in recruitment, talentscouting, executive search, projectondersteuning en interim opdrachten voor functies op hbo en wo niveau in de energiesector. Wij hebben een landelijk netwerk van professionals en werken voor de overheid, nutsbedrijven, consultancy- en ingenieursbureaus, grootverbruikers en organisaties actief in de duurzame energie en circulariteit. Sinds 2008 werken wij vanuit ons kantoor in Nijmegen met betrokken en bevlogen consultants aan de ideale match tussen kandidaat en organisatie.

Wij zijn LBP|SIGHT: een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. We geven advies over bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid, energie, gebiedsontwikkeling, geluid en trillingen, milieu, rentmeesterij en ruimtelijke ordening.

Een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen? Wij geloven dat het kan. Deze leefomgeving van de toekomst vraagt om een gezamenlijke aanpak van milieudeskundigen, planologen, rentmeesters en bouwkundigen.

Duurzaamheid is de rode draad in ons werk. We werken aan oplossingen volgens bestaande wetten en regels, met aandacht voor de snel veranderende leefomgeving. Thema’s waar we ons dagelijks mee bezig houden? O.a. circulariteit, duurzame gronduitgifte, levenscyclusanalyse (LCA), stikstof, klimaatadaptatie, optimaal ruimtegebruik en grondstoffenschaarste.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken we aan een mooier Nederland. Aan een land waarin we duurzaam, vlot en veilig van A naar B kunnen komen, waarin we zuinig zijn op onze grondstoffen en spullen, waarin we materialen zoveel mogelijk hergebruiken. We werken elke dag aan schone lucht, schone grond en schoon water. Het is onze ambitie om in 2030 klimaat- en energieneturaal te zijn en circulair te werken. Onze regel is dan ook: wat we doen, doen we duurzaam.

Dit doen wij als Movares

De wereld verandert. Wij veranderen mee. Wij gaan voor data-gestuurd, innovatief en efficiënt werken. Complexe projecten? Daar krijgen wij juist energie van. Ons doel? Iedere dag werken aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland!

We hebben een grote ambitie, en we komen er alleen als we het samen doen. Zo leveren wij slimme adviezen en ontwerpen op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, digitale transformatie, energietransitie, circulair bouwen en klimaatadaptatie. Dit doen wij voor grote en kleine opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en netbeheerders.

Bij het Nationaal Energie-, Water- en Bodemtraineeship realiseren we ons dat we niet kunnen blijven denken en werken zoals we nu doen, dat we nieuwe systemen moeten ontwikkelen. Dat vereist een frisse blik, het vermogen om over grenzen heen te kijken en integrale samenwerking. Wij selecteren en ontwikkelen jonge talenten tot een hecht netwerk van professionals die het verschil maken in de duurzame transitie. In onze traineeprogramma’s leren zij over grenzen heen kijken en werken zij vanuit verschillende organisaties integraal samen aan de klimaat, energie, water, bodem en woningbouwopgave.

Nexio Projects is een internationaal adviesbureau dat organisaties helpt hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken. Via een stapsgewijze aanpak helpt hun team van ingenieurs, milieuwetenschappers en consultants bedrijven te begrijpen waar ze staan en waar ze naartoe moeten. Hun diensten variëren van EcoVadis, CDP en BCorp ondersteuning tot klimaatstrategie, ESG strategie en rapportage.

Wij zijn OchtendMensen, de jonge talenten van TwynstraGudde. Wij zetten resultaten neer binnen de grote maatschappelijke thema’s van nu en van de toekomst. Binnen onze marktgroep Klimaat, Energie en Duurzaamheid werken we in opdrachten die de energietransitie en verduurzaming van Nederland verder helpen. Bijvoorbeeld in de functie van Projectmanager bij Netbeheer Nederland, als Projectmedewerker Duurzaamheid bij Bol.com, of als Adviseur Duurzaamheid bij de Nationale Politie.

Wij maken gebruik van de kennis en kunde van TwynstraGudde en van ons opleidingstraject in adviseren, projectmanagement en persoonlijk leiderschap. Zo ontwikkelen we onszelf én onze omgeving.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft oog voor en bevordert de omgevingskwaliteit. We geven adequaat uitvoering aan vergunningsverlenings-, toezicht- en handhavingstaken binnen de fysieke leefomgeving. Met vakkundige medewerkers werken we samen met onze partners aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Bij de OFGV bekijk je de toekomst van alle kanten!

Mobiliteit brengt je verder. Daar zijn we bij Pon van overtuigd. In 1895 begonnen we als kleinschalig familiebedrijf. Ondertussen zijn we wereldleider in mobiliteitsoplossingen. Met ruim 16.000 ondernemende collega’s zetten we elke dag opnieuw miljoenen mensen en goederen in beweging.

We brengen tal van duurzame mobiliteitsoplossingen op de markt. Van elektrische en hybride auto’s en bedrijfswagens tot e-bikes en elektrische graafmachines. En van toekomstbestendige energieoplossingen tot elektrische en hybride aandrijving van schepen. Ook verlagen we onze CO2-uitstoot actief. Sinds 2018 is Pon in Nederland CO2-neutraal. Maar we willen meer. Daarom lanceerden we een CO2-neutrale strategie met als doel dat onze activiteiten wereldwijd zonder CO2-voetprint tot stand komen.

Pondera is een groeiend internationaal adviesbureau en ontwikkelaar die zich inzet voor diverse en uitdagende projecten in de energietransitie. We zijn actief tijdens de hele ontwikkeling van een duurzaam project, van haalbaarheidsstudie tot bouw, beheer en onderhoud en van abstract en strategisch tot concreet en technisch. Denk daarbij aan grootschalige projecten in Nederland en in Noord- en Zuidoost-Azië op het gebied van zonne-energie en windenergie op zee en land. In Nederland is Pondera toonaangevend en ook internationaal zijn onze ambities groot. Pondera is een jonge en snelgroeiende onderneming met circa zeventig medewerkers wereldwijd, waaronder zestig medewerkers in Nederland.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland en daarbij dus om reizigers en goederen veilig en op tijd te laten arriveren op hun bestemming. Ook werken we samen met erkende spooraannemers. ProRail wil in de nabije toekomst meer reizigers vervoeren en treinen laten rijden met aandacht voor onze invloed op het milieu en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Zo verkleinen we onze negatieve impact en richten we ons op de positieve impact op de wereld om ons heen.

Bij Protix geloven we in het gebruik van de nieuwste technologie om het ingrediënt van de toekomst te produceren: insecten. Wij zijn marktleider als het gaat om controleerbare en schaalbare insectenkweek. Om het voedselsysteem te veranderen, moeten we een kwaliteitsproduct en een betrouwbare output leveren. De zwarte soldatenvlieg (hermetia illucens) is een belangrijke speler in het tot leven brengen van onze visie: hun larven bieden ons een unieke bron van eiwitten voor voedsel en voer! Met hightech oplossingen, kunstmatige intelligentie, genetische verbeteringsprogramma’s en robotica brengt Protix het voedselsysteem weer in balans met de natuur.

We hebben maar één planeet om op te leven. Daar moeten we dus goed voor zorgen. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering echt gaat merken, en de laatste die er nog wat aan kan veranderen. Een mega uitdaging die we met opgestroopte mouwen oppakken. Met een gedreven team storten we ons op onze missie: een duurzaam thuis voor iedereen.

Bij Regionaal Energieloket helpen we woningeigenaren en ondernemers met het verduurzamen van hun huis of bedrijfspand. Regionaal Energieloket werkt intensief samen met ruim 100 gemeenten en provincies.

Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf. Met zo’n 83.000 hectare grond en bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen zijn wij het grootste vastgoedbedrijf van Nederland. We onderhouden en beheren gevangenissen, paleizen, rijkskantoren, kazernes, musea, rechtbanken, en natuur- en landbouwgronden. Dat doen we met 2.900 collega’s, van technici en architecten tot bouwfysici en makelaars, en van projectmanagers tot ecologen.

Vastgoed is voor ons meer dan gebouwen en grond. We dragen met ons vastgoed bij aan een beter en duurzamer Nederland. En daarbij leggen we de lat hoog. In 2050 wil het Rijksvastgoedbedrijf 100 procent circulair werken. Dat betekent: CO₂-neutraal en stikstofarm bouwen, maar ook energieneutraal beheren. We zeten slimme, energiezuinige gebouwen neer, renoveren bestaande gebouwen duurzaam en bouwen circulair waar dat kan.

Talent voor Transitie verbindt startende energieprofessionals met ambitieuze organisaties

De energietransitie kan sneller. Wij bouwen met het vermogen van de nieuwe generatie. Nieuwe ideeën, energie, gedrevenheid en realisatiekracht is waar de toekomst om vraagt. Talent voor Transitie biedt talent van nu een vliegende start voor de energie van morgen. Daarom bieden wij een programma aan waar trainees bij 2 of 3 opdrachten bij verschillende organisaties aan de slag kunnen en volgen ze een ontwikkeltraject om professionele vaardigheden op te doen.

Dromen, idealen en ambities. We hebben ze allemaal. Maar waar kun je er ook écht mee aan de slag in je dagelijks werk? Bij TAUW kan dat!

Bij TAUW werk je aan betekenisvolle projecten die bijdragen aan een vitale leefomgeving. Je komt terecht in een inspirerende organisatie, waar je de kans krijgt om je voortdurend te ontwikkelen.

Dat betekent dat jij je ambities waarmaakt en tegelijkertijd bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie van TAUW. Want TAUW heeft een ambitie, net als jij. Als leading European environmental consultancy werken we dagelijks aan oplossingen die duurzaamheid tastbaar en haalbaar maken voor huidige en toekomstige generaties.

Met ruim 1200 toegewijde medewerkers op locaties in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië geven we vorm aan een vitale leefomgeving.

It’s not just a daily job, it’s… a living ambition

Vanbeek is dé specialist in integraal energiemanagement en energiemonitoring voor organisaties.

Met onze kennis, ervaring en software helpen wij bedrijven en instellingen bij alle energievraagstukken waarmee organisaties te maken kunnen hebben. Onze dienstverlening zorgt ervoor dat organisaties proactief blijft werken aan het realiseren van klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Wij zijn partner in de energietransitie!

Vattenfall is een Europees energiebedrijf met 20.000 werknemers werkzaam in diverse landen. Al meer dan 100 jaar houden we ons bezig met het elektrificeren van industrieën, het leveren van energie aan de huizen van mensen en het moderniseren van onze manier van leven door innovatie en samenwerking. Bij Vattenfall werken we aan een ambitieus, maar in onze ogen noodzakelijk doel: Klimaatslim leven en binnen één generatie fossielvrij worden. Voor zo’n grote verandering hebben we mensen nodig met een brede blik en de juiste instelling. Mensen die daadwerkelijk verschil willen maken.

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we aan sterke dijken en schoon water.

Xstate verjongt en verduurzaamt het publieke domein. Dit doen we door jong talent in te zetten op de grote maatschappelijke opgaven waar we in Nederland voor staan. In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland bieden we traineeships en een Young Professional programma. Onze trainees maken o.a. impact op het gebied van duurzaamheid & ruimtelijke ontwikkeling en zorgen voor verfrissing en vernieuwing in de beleidsvorming. Je vindt onze Xstaters door heel Nederland!

Werken aan projecten die ertoe doen. Waarbij je vanaf dag één verantwoordelijkheid draagt, zelf keuzes maakt en beslissingen neemt. Altijd in het belang van de klant en de toekomst van de bank. Dat is werken bij ABN AMRO. ABN AMRO maakt ingrijpende veranderingen door. In elk opzicht zijn we de toekomst van bankieren aan het vormgeven. We verwachten dat je in onze dynamische en uitdagende omgeving de verantwoordelijkheid pakt om volgende stappen te zetten in de duurzame richting die de bank op wil. We hebben niets aan afwachten en ja-knikken en onze klanten evenmin. Wel aan beslissingen die het verschil betekenen tussen goed en beter.

Bekijk hier welke start-ups er aanwezig zijn

Niet iedereen in Nederland beseft hoe belangrijk schoon lucht is voor je gezondheid. En weet je het wel, dan moet je soms ontzettend veel betalen om hier wat aan te doen. ‘Dat kan beter’ dachten wij, daarom hebben we AeroCount opgericht.
Door constant te blijven innoveren willen wij met betaalbare oplossingen Nederland en de rest van Europa helpen gezonder te leven.

EnergiePartners is een snelgroeiend energie adviesbureau uit Utrecht dat meewerkt aan het verduurzamen van de wereld. Deze bijdrage bestaat uit het stoppen van energieverspilling bij Mkb-bedrijven. We helpen ze de energietransitie door. We geven onze klanten praktische adviezen waarvan een belangrijk deel direct besparing oplevert. Onze klanten gaan aan de slag met besparen door inzicht in hun energieverbruik en door persoonlijk contact. Hierbij maken we gebruik van moderne technologie zoals energieverbruik data. Ook helpen we overheden bij het behalen van de klimaatdoelen door toezicht op de energiebesparingsplicht. Voor het uitvoeren van diverse energiebesparingsprojecten zijn we op zoek naar energieadviseurs.

Wil jij bijdragen aan een groenere wereld? En word jij enthousiast van een jong team binnen een innovatieve duurzame startup? Lees snel verder en wie weet ben jij onze nieuwe collega. Over ons… Wij – Joost & Erik – zijn een aantal jaren geleden Energy Architects gestart vanuit de missie: een slimme, veilige en duurzame woning voor iedereen. Wij helpen voornamelijk particulieren en richten ons op een combinatie van duurzame maatregelen: alle vormen van isolatie, zonnepanelen, groendaken, warmtepompen en domotica. Wat ons binnen deze groeiende markt uniek maakt is dat wij niet alleen adviseren maar ook installeren, en daardoor de klant ontzorgen in het gehele proces.

Race Against Waste betrekt jonge generaties om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Met onze projecten, de E-waste Race, Textiel Race en Energy Race, leren jaarlijks kinderen van ruim 600 basisscholen in Nederland, Duitsland en Frankrijk over de impact van ons consumptiegedrag en energieverbruik op mens en milieu. Tijdens een race strijden scholenteams tegen elkaar om zoveel mogelijk impact te maken. Ze krijgen punten voor het uitvoeren van reparaties, organiseren van ruilacties, energiebesparingsacties en inzamelen van spullen voor hergebruik en recycling. Hiervoor wordt campagne gevoerd in de eigen wijken. Zo worden ook ouders, buren en families betrokken bij de race!