Bekijk hier alle beschrijvingen van de bedrijven die je op 9 februari kan ontmoeten!

Wij noemen ons de Ervaringsversnellers omdat dat precies is wat wij doen. Je hebt een mooie opleiding achter de rug. Maar dat betekent nog niet dat je precies weet hoe het in de praktijk werkt. Tijdens onze traineeships krijg jij de kans om enorm veel te leren over jezelf en over het werkveld van de fysieke leefomgeving. Daarnaast werk je voor zeer relevante opdrachtgevers binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Dit zijn dezelfde opdrachtgevers waar jij op een later moment op je carrièrepad gedetacheerd kunt worden.

Alliander is een netwerkbedrijf met ruim 100 jaar ervaring. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheren en aanleggen van kabels en leidingen, die stroom en gas leveren aan miljoenen Nederlandse woningen en bedrijven. We spelen een grote rol bij de omschakeling naar duurzame energievormen, de energietransitie.

Netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven (Liander, Qirion, Firan, Alliander Telecom en Entrnce). Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Wij werken aan oplossingen waarmee we de maatschappelijke kosten van onze energievoorziening beperken en waarmee iedereen onder gelijke condities toegang houdt tot betrouwbare, bereikbare en duurzame energie.

Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen.

APPM is een advies- en projectmanagementbureau in de fysieke leefomgeving. Met 100 collega’s werken we aan infrastructurele projecten, gebiedsontwikkelingen, duurzame mobiliteit, de energietransitie en klimaatadaptatie. We werken aan projecten van strategie en beleidsontwikkeling tot in alle fases van tender tot uitvoering. Projecten variëren van ramingen voor nationale uitrol van laadinfrastructuur tot het realiseren van zon op parkeerplaatsen in gemeenten, het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet, tot wijkuitvoeringsplannen voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. APPM is een hechte netwerkorganisatie die expertise uit de verschillende werkvelden weet te verbinden. APPM’ers zijn vindingrijk, sociaal verbindend, communicatief en analytisch. Elke dag maken we Nederland een beetje mooier.

Arcadis is wereldwijd toonaangevend als duurzaam ontwerp- ingenieurs en adviesbureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij zijn met 36.000 werknemers in 70 landen toegewijd aan Improving Quality of Life. We bieden duurzame oplossingen aan onze klanten en leveren daarvoor ontwerp-, advies- ingenieurs-, project- en managementdiensten.

Duurzaamheid en een positieve impact
Met duurzaamheid als kernpunt bij alles wat wij doen, streven wij naar een maximale impact om de kwaliteit van leven te verbeteren. De oplossingen die we ontwikkelen zijn gericht op belangrijke maatschappelijke uitdagingen rondom Resilience, Places and Mobility.

Bij AT Osborne werken we aan een toekomstbestendige infrastructuur, een gezonde samenleving en een duurzame leefomgeving. Denk daarbij aan onbelemmerde mobiliteit, een schoon en veilig milieu, passende huisvesting en goede gezondheidszorg.

Wat ons anders maakt, is dat wij verbindingen leggen, tussen betrokken partijen en tussen plannen en praktijk. We weten uit ervaring dat voor elk vraagstuk een oplossing is ook al lijkt deze ver te zoeken. Door onze multidisciplinaire achtergrond zijn wij als geen ander in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Met ruim 150 specialisten, (juridische) consultants en (project)managers, werken wij met onze opdrachtgevers aan het beste resultaat.

BAM – building a sustainable tomorrow
De kunst van het bouwen gaat niet alleen over het ontwerp en de constructie. Het is de erkenning voor wie we bouwen. De levens waar we impact op hebben, de gemeenschappen die worden gevormd.
Iets om te herinneren. Iets dat blijft. Over generaties heen. Omdat we weten voor wie we het vormgeven. En hoe het hun leven vormt. Hoe ze op ons vertrouwen. Op ons onderzoek, onze ervaring en onze innovaties.
Samen zetten we de toon, en kijken we verder dan vandaag. Door niet alleen op onze aarde te bouwen, maar haar ook te behouden. Door haar natuur en haar mensen te koesteren. Op zo’n manier dat we kunnen zeggen: ‘We hebben de juiste stappen gezet voor nu en de toekomst.’

Wij zijn op een duurzame missie. Richting 100% positieve impact via onze projecten. Want wij geloven dat bedrijven impact kunnen maken. Door winst en groei te combineren met een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Alleen: dat gaat niet vanzelf. Bedrijven moeten daarvoor fundamenteel veranderen. Dat noemen wij Systemic Change. ​Wij helpen bedrijven onbekende paden te bewandelen en doorbraken te realiseren. Samen zijn we op een spannende expeditie. Ook met ons eigen bedrijf. In 2021 bereikten we zelf een belangrijke mijlpaal: we zijn BCorp geworden. Daarmee voldoen we aan de hoogste standaarden op duurzaam, sociaal en transparant vlak. Net als Patagonia, Ace&Tate, Coursera, Ben&Jerry’s en 4.000+ andere BCorps. Zo bouwen we samen aan een meer inclusieve en duurzame economie.

 

Wij van Breinstein hebben verschillende programma’s ontwikkelt om de overgang tussen onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen; door middel van traineeships waarbinnen jong hoog opgeleiden talenten een verdieping krijgen in een specifiek vakgebied zoals Duurzaamheid & Innovatie. Je volgt twee dagen per maand een opleiding op post-master niveau waarin zowel theorie als praktijkkennis gedeeld wordt door o.a. hoogleraren en professionals. Daarnaast ga je voor je PRINCE2 Fundamentals certificering bij ICM. Je doet waardevolle praktijkervaring op bij non-profit of profit organisaties die onderwerpen zoals sustainability, de energietransitie en circulaire economie hoog in het vaandel hebben staan. Hoe tof is dat?!

Catalyze is een adviesbureau voor early stage innovators, gespecialiseerd in het werven van fondsen voor de meest ambitieuze R&D en scale-up projecten. Bij Catalyze Green & Sustainable Innovations is ons doel de de wereldwijde transitie naar een duurzamere toekomst te versnellen. Met onze ongeëvenaarde expertise, diepgaande kennis van het vakgebied en uitzonderlijk netwerk bevinden we ons in een unieke positie om de tijd naar de markt voor onze klanten significant te verkorten en hun strategieën te optimaliseren. Onze focusgebieden zijn duurzame voedselsystemen, energietransitie, circulaire economie, bio-gebaseerde industrieën, en biodiversiteit, al werken we ook veel aan andersoortige projecten.

Werk je bij één van de vijf omgevingsdiensten van Zuid-Holland, dan werk je voor en met de Provincie en gemeenten. Je helpt inwoners en bedrijven een stapje verder richting die betere wereld. Of je nu adviseert, vergunningen verleent of toezicht houdt en handhaaft. Of je nu op kantoor werkt, bedrijven bezoekt of erop uittrekt bij overlast of calamiteiten. Je zet je altijd in voor mens, natuur en milieu in jouw regio. Bij een omgevingsdienst maak je écht het verschil voor de directe omgeving. Niet alleen voor jou en de mensen om je heen, maar ook voor komende generaties.

Een betere wereld. Dat klinkt misschien ver weg. Maar jij kunt er werk van maken. Jóuw werk.

DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken onze adviseurs slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. Duurzaamheid werkend maken, dat is ons motto. We maken dat dagelijks waar met 150 enthousiaste en gedreven medewerkers die één ding gemeen hebben: passie voor duurzaamheid. Samen bouwen we aan een wereld die ook voor volgende generaties veilig, gezond en leefbaar blijft.

 

 

EIFFEL is onderdeel van Team EIFFEL, een collectief van organisaties die samen de grootste consultancy-, projecten- en interim-organisatie van Nederland vormen. Een club van 3000 consultants, die in kleine teams aan projecten werken die écht impact maken. Met opdrachtgevers door het hele land en in vrijwel iedere sector, bijten wij ons vast in de grote thema’s die de toekomst van Nederland bepalen. Zo zijn we actief in de fysieke leefomgeving, waar we werken aan de Zuidasdok, aan de versteviging van dijken en aan de transitie naar nieuwe energie. Complexe puzzels waar wij ons vaak voor lange tijd aan verbinden.

 

IF Technology staat al 35 jaar voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling. We adviseren overheden, ontwikkelaars, gebouweigenaren en energieleveranciers op het gebied van hernieuwbare warmte en koude, met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie.

Met verstand van techniek, organisatie, wetgeving en financiën werken we verantwoordelijk en vindingrijk, zowel als team als samen met de klant. Wij zijn zowel visievormer als detailspecialist en gaan altijd op zoek naar de beste oplossing.

Jelmer biedt een sectorbreed ontwikkelprogramma waar je intensief aan de slag gaat met zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling. Je doet professionele werkervaring op bij onze business partners, variërend van overheden en kennisinstituten tot aannemers en ingenieursbureaus. Hier werk je aan projecten op gebied van duurzaamheid, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, energietransitie, klimaatadaptatie en water. Je verkent de sector vanuit diverse perspectieven en ontdekt binnen het Jelmer Impact Programma jouw talenten. Het programma omvat coaching, trainingen en workshops gericht op leiderschap, samenwerking, communicatie en creativiteit. Hierdoor ontwikkel je jouw meerwaarde voor de sector en maak je gefundeerde carrièrekeuzes!

Het weer is grillig, de bodem beweegt en het klimaat verandert. Voor onze veiligheid en welvaart moeten we weten welke risico’s en kansen dit oplevert. En: hoe we ons het beste kunnen voorbereiden. Die kennis heeft het KNMI in huis als het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Betrouwbaar, onafhankelijk en gericht op wat Nederland nodig heeft.

kWh People is gespecialiseerd in recruitment, talentscouting, executive search, projectondersteuning en interim opdrachten voor functies op hbo en wo niveau in de energiesector. Wij hebben een landelijk netwerk van professionals en werken voor de overheid, nutsbedrijven, consultancy- en ingenieursbureaus, grootverbruikers en organisaties actief in de duurzame energie en circulariteit. Sinds 2008 werken wij vanuit ons kantoor in Nijmegen met betrokken en bevlogen consultants aan de ideale match tussen kandidaat en organisatie.

Wij zijn LBP|SIGHT: een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. We geven advies over bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid, energie, gebiedsontwikkeling, geluid en trillingen, milieu, rentmeesterij en ruimtelijke ordening. Een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen? Wij geloven dat het kan. Deze leefomgeving van de toekomst vraagt om een gezamenlijke aanpak van milieudeskundigen, planologen, rentmeesters en bouwkundigen. Duurzaamheid is de rode draad in ons werk. We werken aan oplossingen volgens bestaande wetten en regels, met aandacht voor de snel veranderende leefomgeving. Thema’s waar we ons dagelijks mee bezig houden? O.a. circulariteit, duurzame gronduitgifte, levenscyclusanalyse (LCA), stikstof, klimaatadaptatie, optimaal ruimtegebruik en grondstoffenschaarste.

Mazars is een internationale, geïntegreerde accountants- en adviesorganisatie. Met diepgaande kennis van regels en gedegen inzicht in de markt ondersteunen wij onze klanten en dragen wij bij aan de maatschappij. Dit kunnen we niet zonder onze medewerkers: zij spelen een centrale rol in het realiseren van onze groeidoelstellingen. Wij stimuleren onze collega’s dan ook om zich in elke fase van hun carrière te blijven ontwikkelen. We zetten mensen boven processen en je kunt bij ons écht impact maken. Collega’s ervaren Mazars als een mensgerichte organisatie met een toegankelijke managementstijl, een goede balans en een open feedback- en coachingcultuur. Kiezen voor Mazars betekent dat je aan het roer staat van je carrière en dat je van het begin tot het eind zelf je koers bepaalt.

Dit doen wij als Movares

De wereld verandert. Wij veranderen mee. Wij gaan voor data-gestuurd, innovatief en efficiënt werken. Complexe projecten? Daar krijgen wij juist energie van. Ons doel? Iedere dag werken aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland! We hebben een grote ambitie, en we komen er alleen als we het samen doen. Zo leveren wij slimme adviezen en ontwerpen op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, digitale transformatie, energietransitie, circulair bouwen en klimaatadaptatie. Dit doen wij voor grote en kleine opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en netbeheerders.

De samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van klimaat, water en bodem. Dat vraagt om een frisse blik, het vermogen om over grenzen heen te kijken en integrale samenwerking. Het Nationaal Water- en Bodemtraineeship brengt jonge starters met twee doelen bij elkaar: werken aan duurzame oplossingen in deze opgaven, en jou in positie brengen om die waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Met ons zoek je de passende omgeving waar jij vanuit jouw passie aan de slag kan. Leer in ons programma via trainingen en projecten de sector, elkaar én jezelf kennen. Samen impact maken!

Nexio Projects is een internationaal adviesbureau dat organisaties helpt hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken. Via een stapsgewijze aanpak helpt hun team van ingenieurs, milieuwetenschappers en consultants bedrijven te begrijpen waar ze staan en waar ze naartoe moeten. Hun diensten variëren van EcoVadis, CDP en BCorp ondersteuning tot klimaatstrategie, ESG strategie en rapportage.

Nobian is een Europese leider in de productie van zout, essentiële chemicaliën en energie voor industrieën, variërend van bouw en schoonmaak tot farmaceutische producten en waterbehandeling. Dankzij onze geïntegreerde waardeketen en moderne productielocaties in Nederland, Duitsland en Denemarken, blinken wij uit in de veilige en betrouwbare levering van hoogzuiver zout, chlooralkali, chloormethanen en waterstof.

Wij hebben een sterke geschiedenis in zoutproductie, die meer dan 100 jaar teruggaat tot 1918, en wij hebben veel ervaring in ondergrondse energieopslag. Onze 1.600 medewerkers zetten zich elke dag in om veiliger, efficiënter en duurzamer te worden. Zo zorgen wij ervoor dat de essentiële producten van vandaag ons leven morgen blijven verrijken, met chemie waarop u kunt vertrouwen.

Wij zijn OchtendMensen, de jonge talenten van TwynstraGudde. Wij zetten resultaten neer binnen de grote maatschappelijke thema’s van nu en van de toekomst. Binnen onze marktgroep Klimaat, Energie en Duurzaamheid werken we in opdrachten die de energietransitie en verduurzaming van Nederland verder helpen. Bijvoorbeeld in de functie van Projectmanager bij Netbeheer Nederland, als Projectmedewerker Duurzaamheid bij Bol.com, of als Adviseur Duurzaamheid bij de Nationale Politie.

Wij maken gebruik van de kennis en kunde van TwynstraGudde en van ons opleidingstraject in adviseren, projectmanagement en persoonlijk leiderschap. Zo ontwikkelen we onszelf én onze omgeving.

Onze Joost is hét netwerk voor versnellers van de energietransitie. Mensen die een plan maken, doorpakken en resultaat halen.

We bieden opleidingen, leerwerktrajecten en vinden de juiste kandidaten. Voor detachering of direct in dienst.

Verbind je vandaag nog aan ons netwerk en bouw mee aan een groener Nederland!

Pondera is een groeiend internationaal adviesbureau en ontwikkelaar die zich inzet voor diverse en uitdagende projecten in de energietransitie. We zijn actief tijdens de hele ontwikkeling van een duurzaam project, van haalbaarheidsstudie tot bouw, beheer en onderhoud en van abstract en strategisch tot concreet en technisch. Denk daarbij aan grootschalige projecten in Nederland en in Noord- en Zuidoost-Azië op het gebied van zonne-energie en windenergie op zee en land. In Nederland is Pondera toonaangevend en ook internationaal zijn onze ambities groot. Pondera is een jonge en snelgroeiende onderneming met circa zeventig medewerkers wereldwijd, waaronder zestig medewerkers in Nederland.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland en daarbij dus om reizigers en goederen veilig en op tijd te laten arriveren op hun bestemming. Ook werken we samen met erkende spooraannemers. ProRail wil in de nabije toekomst meer reizigers vervoeren en treinen laten rijden met aandacht voor onze invloed op het milieu en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Zo verkleinen we onze negatieve impact en richten we ons op de positieve impact op de wereld om ons heen.

We hebben maar één planeet om op te leven. Daar moeten we dus goed voor zorgen. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering echt gaat merken, en de laatste die er nog wat aan kan veranderen. Een mega uitdaging die we met opgestroopte mouwen oppakken. Met een gedreven team storten we ons op onze missie: een duurzaam thuis voor iedereen.

Bij Regionaal Energieloket helpen we woningeigenaren en ondernemers met het verduurzamen van hun huis of bedrijfspand. Regionaal Energieloket werkt intensief samen met ruim 100 gemeenten en provincies.

Het is onze passie om mooie en innovatieve producten te maken die ervoor zorgen dat mensen de tijd nemen voor zichzelf en geluk terugvinden in de kleine dingen. Tegelijkertijd is het ons doel om ervoor te zorgen dat luxe en duurzaamheid hand in hand gaan. We willen allemaal de wereld waarin we leven beter achterlaten voor onze kinderen en de generaties daarna dan hoe we hem aantroffen. Daarom hechten we evenveel belang aan het welzijn van het milieu als aan het persoonlijke welzijn van onze klanten, medewerkers en bredere gemeenschappen. Het is een reis die nooit zal stoppen, en we zijn nog lang niet klaar.

Stedin is een toonaangevend Nederlands energiebedrijf dat zich actief inzet voor duurzaamheid. Het bedrijf speelt een cruciale rol in de transitie naar een groene energievoorziening door te investeren in duurzame energiebronnen en slimme netwerken. Stedin bevordert de integratie van zonne- en windenergie, stimuleert energie-efficiëntie en ontwikkelt innovatieve technologieën voor een duurzamere toekomst. Door te investeren in slimme grids en het verminderen van de ecologische voetafdruk draagt Stedin bij aan een betrouwbaar, betaalbaar en milieuvriendelijk energiesysteem. Het bedrijf omarmt duurzaamheid als een integraal onderdeel van zijn missie om de energietransitie te leiden.

Supply Value is een toonaangevend en onafhankelijk strategie advies- en implementatiebureau gespecialiseerd in Procurement, Supply Chain & Operations en Information Management. Met een aanpak van denken, doen en draagvlak leveren wij advies, implementatiekracht en training en vertalen strategie naar concreet, duurzaam resultaat. Benieuwd naar de sectoren waarin wij werkzaam zijn? Kijk dan op onze website. High impact, Happy people. Wij geloven dat resultaten die voor een individu onhaalbaar zijn overtroffen worden als je samenwerkt. Ieder vanuit zijn eigen kracht, met focus op een gezamenlijk doel en minimale transactiekosten. Dit doen wij met de beste mensen, beste tools, beste data en het beste netwerk. Werken in een B-Corp: Écht impact maken met het werk dat je doet in een bedrijf waar samen groeien centraal staat.

Talent voor Transitie verbindt startende energieprofessionals met ambitieuze organisaties

De energietransitie kan sneller. Wij bouwen met het vermogen van de nieuwe generatie. Nieuwe ideeën, energie, gedrevenheid en realisatiekracht is waar de toekomst om vraagt. Talent voor Transitie biedt talent van nu een vliegende start voor de energie van morgen. Daarom bieden wij een programma aan waar trainees bij 2 of 3 opdrachten bij verschillende organisaties aan de slag kunnen en volgen ze een ontwikkeltraject om professionele vaardigheden op te doen.

Dromen, idealen en ambities. We hebben ze allemaal. Maar waar kun je er ook écht mee aan de slag in je dagelijks werk? Bij TAUW kan dat! Bij TAUW werk je aan betekenisvolle projecten die bijdragen aan een vitale leefomgeving. Je komt terecht in een inspirerende organisatie, waar je de kans krijgt om je voortdurend te ontwikkelen. Dat betekent dat jij je ambities waarmaakt en tegelijkertijd bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie van TAUW. Want TAUW heeft een ambitie, net als jij. Als leading European environmental consultancy werken we dagelijks aan oplossingen die duurzaamheid tastbaar en haalbaar maken voor huidige en toekomstige generaties. Met ruim 1200 toegewijde medewerkers op locaties in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië geven we vorm aan een vitale leefomgeving.

Bij TNO gaan we voor een duurzame samenleving. Een samenleving die bestand is tegen het veranderende klimaat en bijdraagt aan een circulaire economie. Een samenleving met een duurzame leefomgeving, duurzame energie en een duurzame industrie. Dit is onze tijd.

Vanbeek is dé specialist in integraal energiemanagement en energiemonitoring voor organisaties.

Met onze kennis, ervaring en software helpen wij bedrijven en instellingen bij alle energievraagstukken waarmee organisaties te maken kunnen hebben. Onze dienstverlening zorgt ervoor dat organisaties proactief blijft werken aan het realiseren van klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Wij zijn partner in de energietransitie!

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we aan sterke dijken en schoon water.

Wij zijn Wyzer: hét advies- en projectbureau voor de lokale overheid. Consultants werken dagelijks aan publieke vraagstukken bij onze opdrachtgevers. Dat doen zij in:

Het Ruimtelijk domein – Op projectbasis werken onze consultants aan onderwerpen zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie of de omgevingswet.
Het Sociaal domein – Consultants staan dicht bij de samenleving en werken aan onderwerpen zoals WMO, inkomen en jeugd.
Bedrijfsvoering – Denk hierbij aan HR en communicatie. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: vitaliteit, werving & selectie, crisiscommunicatie, woordvoering en duurzame inzetbaarheid.

Maatschappelijk impact maken doe je bij Wyzer; menselijk en dichtbij!

Xstate verjongt en verduurzaamt het publieke domein. Dit doen we door jong talent in te zetten op de grote maatschappelijke opgaven waar we in Nederland voor staan. In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland bieden we traineeships en een Young Professional programma. Onze trainees maken o.a. impact op het gebied van duurzaamheid & ruimtelijke ontwikkeling en zorgen voor verfrissing en vernieuwing in de beleidsvorming. Je vindt onze Xstaters door heel Nederland!

Aurora Energy Research is een onderzoek & adviesbureau, dat data-driven intelligence levert voor strategische beslissingen in de energietransitie. We zijn een divers team van experts met een uitgebreide energie-, financiële en consultancyachtergrond, dat zich bezighoudt met o.a. elektriciteit, waterstof en CO2-rechten. Onze klanten zijn actief in de energiesector, waaronder elektriciteitsbedrijven, investeerders en overheden. We zijn actief in Europa, Australië, Azië en de VS en werken samen met toonaangevende organisaties om uitgebreide marktinformatie, analytics & adviesdiensten en geavanceerde software te leveren.

 

Merosch vervult een voortrekkersrol in de verduurzaming van gebouwen en gebieden. Dit doen we door onderzoek, ontwerp, evaluatie en kennisdeling. Wij zijn experts op het gebied van biodiversiteit, circulariteit, warmtetransitie, klimaatadaptiviteit, biobased bouwen en gezondheid. Onze visie is integraal: wij vergroten de impact van onze projecten omdat wij alle kernthema’s aanpakken. Onze missie? Wij willen de meest vooruitstrevende, duurzame en kwalitatief hoogstaande dienstverlener in ons werkveld zijn. Want duurzaamheid zit in ons DNA! Medewerkers identificeren zich met de overtuiging dat de verduurzaming van gebouwen en gebieden beter moet en kan. Samen zetten wij koers naar een duurzaam gebouwde wereld!

 

Besluitvorming wordt steeds complexer. Oplossingen voor het vraagstuk van de één liggen altijd in het domein van de ander. Door complexe opgaven te herleiden tot helder beslisinformatie structureert VPRC het besluitvormingsproces. Wat VPRC uniek maakt, is dat wij niet geloven in één oplossing. Te snel wordt gedacht in technische oplossingen, zonder goede verkenning van de opgave. Wij helpen opdrachtgevers besluiten, door met beslisinformatie de effecten en consequenties van keuzes inzichtelijk te maken. VPRC biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende opgaven in relatie tot gebiedsontwikkeling, circulariteit, energiemanagement, huisvestingsvraagstukken en vraagstukken gericht op grootschalige vastgoedportefeuilles. ‘Proven experience’​ van ervaren adviseurs aangevuld met de frisse blik van high potentials is ons visitekaartje.

 

Hieronder staan de startups die aanwezig zijn op 9 feb.

DE LEKKERSTE VIS, NU EN IN DE TOEKOMST!

Bij Fish Tales zijn we gek op vis. Het vissen en de wereld eromheen hebben iets magisch. De vissen, visserijgemeenschappen, het koken en samen genieten van de lekkerste gerechten. Maar, vanzelfsprekend is dit niet! De visbestanden staan onder grote druk en veel vissers werken onder slechte omstandigheden. Bij Fish Tales werken we alleen samen met visserijgemeenschappen die op duurzame manier vissen. In harmonie met de natuur en met respect voor mensen. Zo zorgen we voor onze oceanen en visserijen. En kun jij genieten van de lekkerste vis. Nu, én in de toekomst!

 

Bouw aan de basis voor een betere wereld! Alkemio is een digitaal samenwerkingsplatform, gedreven door EU-publieke waarden, dat mensen die werken aan uitdagingen zoals inclusiviteit, de impact van AI en klimaatverandering ondersteunt. Het biedt een alles-in-één oplossing voor het opbouwen van communities, samenwerken met relevante stakeholders, en delen van best practices. Alkemio doorbreekt silo’s tussen communities zodat ze verbindingen maken, van elkaar leren, en gezamenlijke doelen afstemmen. Wij zetten de uitdaging centraal: niet de organisatie, niet de klant. Samen gaan we van ad-hoc samenwerking naar snellere impact!

 

Stel je een wereld voor waarin alle voertuigen elektrisch zijn en in minder dan 10 minuten volledig kunnen worden opgeladen. Een wereld waarin elektrische vliegtuigen de vliegtuigen die op brandstof rijden vervangen, en de smartphonetechnologieën exponentieel toenemen. Dit is de wereld die LeydenJar voor ogen heeft sinds de oprichting in 2016. LeydenJar Technologies heeft de sleutel tot deze energie gedreven toekomst in handen door ’s werelds krachtigste batterijen mogelijk te maken met radicale siliciumanodes. Met een ongelooflijk hoge energiedichtheid, razendsnel opladen en een lage ecologische voetafdruk zijn de anodes van LeydenJar echt onmisbaar. Het geheim schuilt in ultradunne batterijanodes van puur silicium die een lagere CO2-voetafdruk mogelijk maken met aanzienlijke kostenbesparingen.